Biuro Rachunkowe

same plusy

☎ (+48) 519-858-233 , (+48) 604-902-805

 

 

zyskbiuro@wp.pl

 

 

 

Umowy na czas określony będzie można zawierać maksymalnie na 33 miesiące

   Od 22 lutego 2016 r. zmienią się zasady zatrudniania pracowników na czas określony. Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje, że łączny okres zatrudnienia na umowy terminowe między tymi samymi stronami nie będzie mógł być dłuższy niż 33 miesiące. Ponadto liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech - czwarta z mocy ustawy stanie się umową na czas nieokreślony.

   Obowiązujące dotychczas regulacje pozwalają na zawarcie między tymi samymi stronami dwóch kolejnych umów o pracę na czas określony. Trzecia taka umowa między tym samym pracownikiem i pracodawcą powinna już być umową na czas nieokreślony. Dotyczy to sytuacji, gdy przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Przy czym uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony.

   Od 22 lutego 2016 r. zasady te nie będą już obowiązywały. Zgodnie z nowymi przepisami okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, jak również łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy. Ustawodawca wprowadził również limit w zakresie liczby umów na czas określony. Te same strony będą mogły podpisać maksymalnie 3 umowy na czas określony. Limity ograniczające zatrudnienie na podstawie umowy lub umów o pracę na czas określony nie będą dotyczyły umowy zawartej w celu:

● zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

● wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

● wykonywania pracy przez okres kadencji.

kadry
01 stycznia 2016