Biuro Rachunkowe

same plusy

☎ (+48) 519-858-233 , (+48) 604-902-805

 

 

zyskbiuro@wp.pl

 

 

 

Podatnicy rozliczą VAT w miejscu zamieszkania albo siedziby

   Od 1 stycznia 2016 r. o właściwości urzędu skarbowego w sprawach VAT będzie decydowało miejsce zamieszkania albo adres siedziby podatnika, a nie miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji ten sam urząd skarbowy będzie dla podatników właściwy w sprawach rozliczania VAT i podatku dochodowego.

 

Według stanu prawnego obowiązującego do końca 2015 r. urzędem skarbowym właściwym dla podatnika w sprawach VAT jest urząd właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, chyba że czynności te były wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych. W tych przypadkach urzędem właściwym w sprawach VAT jest urząd miejsca zamieszkania podatnika (w przypadku osób fizycznych) lub siedziby podatnika (w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej). Ze względu na rozbieżne uregulowania występujące w przepisach o właściwości organów podatkowych, tego samego podatnika mogły obsługiwać różne urzędy skarbowe w zależności od tego, jakiego podatku dotyczyły rozliczenia podatnika: VAT czy dochodowego.

 

Od 1 stycznia 2016 r. o właściwości urzędu skarbowego w sprawach VAT będą decydowały:

● miejsce zamieszkania podatnika (w przypadku osób fizycznych),

● adres siedziby podatnika (w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej).

 

W konsekwencji od 1 stycznia 2016 r. ten sam urząd skarbowy będzie dla podatnika właściwy we wszystkich sprawach podatkowych dotyczących zarówno VAT, jak i podatku dochodowego. Zmiany w zakresie właściwości organów podatkowych wprowadziła nowelizacja Ordynacji podatkowej obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. Nowelizacja ta wprowadza też przepisy przejściowe regulujące sytuację podatników, dla których z dniem 1 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana urzędu właściwego dla rozliczeń VAT.

18 grudnia 2015